samenwerking

Baeknet

Baeknet  is een bedrijf van drie professionals, die - ieder met hun eigen aanpak en vanuit hun typerende invalshoeken-  elkaar gevonden hebben in een doelgerichte en ambachtelijke aanpak, een sterke verbeter- en veranderkracht en de nimmer aflatende passie iedere opdracht tot een goed einde te brengen. Door elkaars kennis en ervaring te delen blijven zij scherp op al deopdrachten. Baeknet helpt organisaties weer succesvol te worden. Baeknet legt de vinger op de zere plek, ontwikkelt op basis van een scherpe analyse een helder en praktisch plan, overtuigt de stakeholders en mobiliseert de organisatie.
Soms zijn er urgente situaties, soms is het tijd voor een nieuwe visie, een nieuwe koers. In alle gevallen betreft het organisaties die zich in bijzondere situaties bevinden en zelf niet over voldoende verandercapaciteit beschikken.

Constant Lamp

Constant Lamp is naast communicatie trainer/mentor, persoonlijke ontwikkelingscoach en hypnotherapeut, dé sparring partner binnen ondernemingen voor teams en/of afdelingen.

De kwaliteit van een onderneming is daadwerkelijk ‘de som der delen’; waarbij de leiding bepalend is voor de structuur en strategie, is de dynamiek binnen het team grotendeels verantwoordelijk voor het eindresultaat. Bij continuiteits vragen, zal dat onmiskenbaar effect hebben op de dynamiek.  Bijvoorbeeld: Het eigenbelang had voorheen een beduidend ander ‘gewicht’ dan nu.  Bij koerswijzigingen, van welke aard dan ook, is het van belang het team zich te laten hervinden, hetzij in een nieuwe doelstelling, strategie etc. en vooral in de nieuwe werkbare dynamiek, die áltijd anders zal zijn.

De basis is het begrip voor de verschillen per mens én het onvoorstelbare vermogen om zich aan te kunnen passen.  De rol van de trainer/coach/mentor daarin is het verschaffen van inzichten en technieken om dat daadwerkelijk mogelijk te maken. Constant gebruikt daarin zijn ervaring als ondernemer in diverse branches op alle niveau’s en zijn opgedane ervaring en kennis op het gebied van diverse communicatie methodieken, waaronder Neuro Linguistisch Programmeren. Zijn stijl ligt in het verlengde van provocatief coachen, ‘leraar’ als het gaat om het uitleggen van de principes die aan de dynamieken ten grondslag liggen en ‘Leider’ als het gaat om het in beweging komen en/of daar duidelijke keuzes in maken !

Constant Lamp is internationaal gecertificeerd NLP trainer/coach, hypno en timeline therapeut en werkt als zelfstandig trainer/coach/mentor/therapeut sinds 1999.